ProWeld DB Profesionalni zavarivač postupcima MIG MAG REL TIG


 

ProWeld-DB.
Zavarivanje procesima MIG MAG TIG REL.


25+

Godina iskustva


10.000

Metara varova


 
Postupci zavarivanja

Nudimo vam samo najkvalitetnije varove

 • ProWeld-DB
  Zavarivanje MIG postupkom (engl. Metal Inert Gas) ili elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti neutralnog (inertnog) plinom (engl. Gas Metal Arc Welding – GMAW), je vrsta elektrolučnog zavarivanja. To je poluautomatski ili automatski postupak zavarivanja, koji koristi stalno dovođenje gole žice kao elektrode za zavarivanje, a zaštićen je sa inertnom (neutralnom) ili poluinertnom mješavinom zaštitnih plinova (obično argon), da zaštiti zavareni spoj od zagađenja. Postupak je brži od ručnog elektrolučnog zavarivanja. Elektroda je ujedno i dodatni materijal, koji je obično istorodan s osnovnim materijalom koji se zavaruje
  MIG
 • ProWeld-DB
  Zavarivanje u vertikalnom položaju zahteva posebnu veštinu i podešavanje parametara na aparatu za zavarivanje.Obično se radi “kratkim “ lukom da ne bi došlo do nagomilavanja rastopljenog materijala a samim tim i do propadanja nadole. Način vođenja gorionika je iskjučivo od dole prema gore zbog bolje penetracije i kvaliteta zavarenog spoja. Nove tehnologije nam sada omogućavaju da koristimo i druge vrste električnog luka, npr. impulsni luk ili recimo coldArc od proizvođača EWM koji daje izuzetne rezultate.
  MAG
 • ProWeld-DB
  Zavarivanje TIG postupkom (engl. Tungsten Inert Gas), TIG postupak zavarivanja ili elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plina (engl. Gas Tungsten Arc Welding – GTAW) je ručni postupak zavarivanja u neutralnom zaštitnom plinu ili neutralnoj smjesi plinova, koji koristi netaljivu volframovu elektrodu (ili volfram s dodacima, npr. torijevog oksida ili oksida drugih elemenata kao cirkonij, lantan, itrij) i posebno dodatni materijal. Svojstvo ovog postupka je stabilan električni luk i visoko kvalitetan zavar, ali zahtjeva izuzetne vještine zavarivača i relativno je spor. Iako se može koristiti za skoro sve vrste materijala, najčešće se koristi za zavarivanje nehrđajućih čelika i lakih metala (aluminijeve legure, titanijeve legure). Pogodan za zavarivanje tankih limova (do debljine 6 mm), a često se koristi kod proizvodnje bicikla, zrakoplova i brodova, te kod zavarivanja u prinudnim položajima. U pravilu se volframova elektroda priključuje na (-) pol izvora istosmjerne struje, zbog znatno manjeg trošenja volframove elektrode. Koristi se pulsirajuća struja zavarivanja.[1]
  TIG
 • ProWeld-DB
  Ručno elektrolučno zavarivanje (skraćenica: REL), tačnije izraženo ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom (engl. Manual Metal Arc Welding – MMA) ili elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom (engl. Shielded Metal Arc Welding – SMAW) je postupak zavarivanja koji se najviše koristi. Električna struja se koristi da pokrene električni luk, između osnovnog materijala i potrošnih elektroda, čija obloga stvara zaštitu zavara od oksidacije i zagađivanja stvaranjem ugljikovog dioksida (CO2). Elektroda služi i kao dodatni materijal za stvaranje zavara. Postupak je vrlo raznovrstan i može se obaviti s relativno jeftinom opremom, tako da se koristi u radionicama i na otvorenim gradilištima. Zavarivač može postati dovoljno iskusan i sa skromnijom obukom, a vešt majstor postaje s iskustvom. Vreme zavarivanja je relativno sporo, jer se elektrode moraju često zamjenjivati i troska se mora čistiti nakon svakog zavara. Taj postupak je uglavnom ograničen na čelične proizvode, iako specijalne elektrode postoje i za liveno gvožđe, nikal, aluminijum, bakar i ostale metale.
  REL
KONTAKT

Ukoliko želite da nas kontakirate.


+381 64 11 44 330

office@proweld-db.com